Nepal – Tibetan people

Tibetan women in Kathmandu
Tibetan women in Kathmandu

On today’s pictures you can see two Tibetan women in their traditional clothes. In Nepal, they have much more freedom than in their own country…

________________________________________________________________

Dzisiejsze zdjęcie przedstawia dwie tybetańskie kobiety ubrane w tradycyjne stroje. Niestety w ich ojczyźnie nie mają tyle swobody co w Nepalu…

Nepal – Monks in Kathmandu

Monk in Kathmandu
Monk in Kathmandu

It’s not unusual to spot buddhist monks collecting alms at Durbar Square in Kathmandu. In the picture is one of them, together with pigeons. 😉

________________________________________________________________

W Katmandu jest także wielu buddyjskich mnichów zbierających dary na Placu Durbar. Zdjęcie przedstawia jednego z nich, razem z gołębiami.

Nepal – Sadhu

Sadhu in Kathmandu
Sadhu in Kathmandu

In Hinduism, “sadhu” means a holy person. You’ll meet many of them in India or Nepal, mostly men wearing yellow-orange or white clothes, or almost naked. Often wearing long hear and long beard, and smoking.

Be careful while taking pictures of them, if they see it, they want some offerings from you.

________________________________________________________________

W hinduizmie, “sadhu” oznacza świętą osobę. Wielu sadhu można spotkać w Indiach czy Nepalu, z reguły są to mężczyźni ubrani w pomarańczowo-żółte lub białe stroje, bywają też prawie nadzy. Często też mają długie brody.

Uważaj robiąc im zdjęcie, gdy to zauważą przyjdą aby domagać się datków.

Nepal – Kathmandu Durbar Square

Kathmandu Durbar Square
Kathmandu Durbar Square

Durbar Square means the square in front of a palace, so in Nepal there is Kathmandu Durbar Square in Kathmandu, Bhaktapur Durbar Square in Bhaktapur etc. It’s always a beautiful square with important, historical buildings.

________________________________________________________________

“Durbar Square” oznacza plac znajdujący się przed pałacem, więc w Nepalu można odwiedzić kilka Durbar Square, w Katmandu, w Bhaktapur itd. Są to zawsze piękne place z ważnymi, historycznymi budynkami.

Nepal – Festival

Colors in Kathmandu
Colors in Kathmandu

I visited Kathmandu during the Dashain Festival. It’s the longest and very important festival, so there were many people, everything was colorful, and everyone got its blessings on the forehead. All festivals give plenty of opportunities for taking colorful pictures!

________________________________________________________________

Miałam okazję być w Katmandu podczas festiwalu Dashain. To bardzo ciekawe móc doświadczyć jednego z tutejszych festiwali, a tym bardziej, że Dashain festiwal jest jednym z najdłuższych i najważniejszych festiwali. Zrzesza gości z całego Nepalu oraz z Indii. Wszyscy i wszystko jest kolorowe i każdy dostaje błogosławieństwo na czoło. Dla turystów, taki festiwal to dodatkowa okazja do kolorowych zdjęć!

Nepal vs. India

Cycle rickshaws in Kathmandu
Cycle rickshaws in Kathmandu

Just after arriving in Nepal I got the impression it’s like modern India. Probably, it’s because Nepalese are mostly Hindu, so many women wear sari, men look like from old photographs, and streets are full of many so-called “cycle rickshaws” (like in the picture). And of course food is so similar! You may argue with this, but it’s just a first impression of someone who had been once to India.

________________________________________________________________

Moje pierwsze wrażenia z Nepalu, skłoniły mnie do porównania z Indiami. W Nepalu hinduizm jest dominującą religią, na ulicy widać mnóstwo kobiet ubranych w sari, panów w charakterystycznych czapeczkach i stare riksze (jak te na zdjęciu). I oczywiście jedzenie jest dość podobne. Stąd Nepal wydał mi się “nowoczesnymi-Indiami”.

Możecie się z tym nie zgodzić, to tylko pierwsze wrażenia osoby która wcześniej zwiedzała Indie.

Nepal – Prayer flags

Prayer flags in Kathmandu
Prayer flags in Kathmandu

While visiting Nepal or Tibet for sure you’ll see plenty of prayer flags. You can find 5 colors of them that represent 5 basic elements. Blue color symbolizes the sky, yellow is for earth, green for water, red for fire, and white symbolizes air.

________________________________________________________________

Podczas wizyty w Nepalu lub Tybecie, nie sposób nie zauważyć rozwieszonych w wielu miejscach flag modlitewnych. Występują one w 5 kolorach, które symbolizują podstawowe żywioły. Kolor niebieski odnosi się do nieba, żółty do ziemi, zielony do wody, czerwony do ognia, a biały symbolizuje powietrze.

Nepal – Kathmandu

Kathmandu
Kathmandu

When you go to Nepal, it’s very likely your first stop will be in Kathmandu. It’s a nice, colorful place, full of prayer flags.

On the picture, you can see a stupa with characteristic eyes of Buddha looking in all four directions.

________________________________________________________________

Gdy wybierzesz się do Nepalu, Katmandu pewnie będzie Twoim pierwszym przystankiem. To bardzo ładne, kolorowe miasto, z porozwieszanymi wszędzie flagami modlitewnymi.

Na zdjęciu widoczna jest stupa z typowym obrazem oczu Buddy, które skierowane są na cztery strony świata.

Nepal – Introduction

Himalaya mountains
Himalaya mountains

Namaste!

This month I’d like to show you pictures from Nepal – the beautiful and small country I’ve visited in October 2014.

My daily impressions of this month are also to promote aid for Nepal and to honor all victims of the horrible earthquake from April 2015 (and all aftershocks…).

Many places may eventually look the same as before the earthquake and hopefully Nepal remains a popular traveling destination.

________________________________________________________________

Namaste!

W tym miesiącu chciałabym pokazać Wam zdjęcia z Nepalu – pięknego, małego państwa, które odwiedziłam w październiku 2014 roku.

Poprzez codzienne czerwcowe posty chciałabym uczcić pamięć wszystkich ofiar strasznego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w kwietniu i maju 2015 roku, a także zachęcić do pomocy dla Nepalu.