Aland Islands – Deer

Åland Islands

In today’s picture you don’t really see a deer, but this animal was almost as big as a deer we saw in a wild. 😉
Anyway, I wanted to mention a deer, because this animal can be found on the coat of arms of the Aland Islands; so it’s an important animal for islanders. 🙂

__________________________________________________________

Na dzisiejszym zdjęciu to nie jest dokładnie jeleń, ale zwierzak prawie tak samo duży jak jeleń, który przebiegł nam drogę na wyspach. 😉
Jednak chciałam nawiązać do jeleni, ponieważ jeleń znajduje się na herbie Wysp Alandzkich, więc jest to ważny zwierz dla wyspiarzy. 🙂

Share on FacebookShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on RedditShare on LinkedInPin on Pinterest

Aland Islands – Stamps

Åland Islands

The Aland Islands publish their own stamps.
If you collect stamps, it may be a good idea to buy some or at least send a postcard with a unique stamp. 🙂

__________________________________________________________

Wyspy Alandzkie wydają także swoje znaczki pocztowe.
Jeśli zbieracie znaczki – to warto nabyć taki do swojej kolekcji, a jeżeli nie zbieracie – to zawsze można wysłać komuś kartkę pocztową z wyjątkowym znaczkiem. 😉

Share on FacebookShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on RedditShare on LinkedInPin on Pinterest

Aland Islands – Cars

Åland Islands

The Aland Islands have even their own register plates.
We saw many Swedish cars there, but not so many Finnish ones.

__________________________________________________________

Wyspy Alandzkie ma nawet swoje tablice rejestracyjne.
Będąc na wyspach widzieliśmy wiele samochodów ze Szwecji, ale nie za wiele z Finlandii.

Share on FacebookShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on RedditShare on LinkedInPin on Pinterest

Aland Islands – Currency

Åland Islands

The official currency of the Aland Islands is euro, however Swedish krona is accepted in many places.

__________________________________________________________

Euro jest oficjalną walutą Wysp Alandzkich, jednak korona szwedzka jest akceptowalną formą płatności w wielu miejscach.

Share on FacebookShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on RedditShare on LinkedInPin on Pinterest

Aland Islands – Swedish or Finnish

Åland Islands

The Aland Islands is an autonomous region of Finland, but based on many aspects they are more like Sweden (Swedish language, culture, etc.) than Finland.

__________________________________________________________

Wyspy Alandzkie są autonomią fińską, jednak pod wieloma względami bardziej przypominają Szwecję.

Share on FacebookShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on RedditShare on LinkedInPin on Pinterest

Aland Islands – Finland

Åland Islands

The Aland Islands legally belong to Finland, they are also part of the European Union and the Schengen Agreement,
but…

__________________________________________________________

Wyspy Alandzkie oficjalnie należą do Finlandii, są też częścią Unii Europejskiej oraz strefy Schengen,
ale…

Share on FacebookShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on RedditShare on LinkedInPin on Pinterest

TRAVEL PHOTO BLOG ~everyday, you find here an inspiring travel picture~

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
%d bloggers like this: