Estonia – Narva – “Soviet memories”

Narva, Estonia
Narva, Estonia

I already mentioned before that because of the Soviet occupation some years ago, there are many Russians living in Estonia (about 25% of the total population). In regions nearby Russian boarder, e.g. in Narva, there are even about 94% of Russian-speakers (originating from Russia, Belarus and Ukraine), and many of them don’t speak Estonian at all!

__________________________________________________________

Już wcześniej wspomniałam, że z powodu całkiem niedawnej okupacji sowieckiej i rusyfikacji Estonii, obecnie Rosjanie stanowią około 25% całkowitej populacji. Na terenach graniczących z Rosją liczba ta jest znacznie wyższa, i np. w Narwie aż 94% ludności jest rosyjsko języczna (z Rosji, Białorusi i Ukrainy) i większość osób nawet nie zna podstaw języka estońskiego!

6 thoughts on “Estonia – Narva – “Soviet memories””

  1. Ale wszyscy muszą mieć estońskie obywatelstwo. Pamiętam akcję sprzed kilku lat, kiedy “opornych” Rosjan (którzy nie chcieli zdawać jakiś wymaganych egzaminów) planowano wyrzucić z kraju …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial