Galapagos – A sad joke of nature

Flightless cormorant
Flightless cormorant

Everyone knows that penguins don’t fly and it’s normal (let’s say kind of normal), isn’t it? But flightless cormorant for me is like a sad joke of nature… It looks ridiculous with these tiny “wings”. I kind of feel sorry to it… One day while snorkeling, a few flightless cormorants were swimming nearby, looked cute, almost like penguins. 😉

________________________________________________________________

Każdy wie, że pingwiny nie latają i nikogo to nie dziwi, mniej więcej… Ale kormoran nielotny jest dla mnie swego rodzaju “żartem”. Jak widzicie na zdjęciu, ptaszek ma takie maleńkie skrzydła jakby mu ktoś je oberwał. Wzbudza litość… Ale gdy przepłynął obok mnie jeden taki kormoran, z radością stwierdziłam że radzi sobie świetnie pod wodą.

8 thoughts on “Galapagos – A sad joke of nature”

  1. I certainly learned something new from this post! As I usually do when I visit. But certainly I’ve never heard of a flightless cormorant. Fascinating.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial