Argentina – Guanaco

Guanaco in Argentina
Guanaco in Argentina

While hiking, or just driving in Patagonia you’ll certainly spot many of these cute animals. The guanaco is sometimes called the South American camel. But when you see them for the first time you think it’s a llama rather than a camel. After spending more time in South America you’ll learn how to distinguish llama from guanaco, alpaca, or even vicuña.

__________________________________________________________

Podczas wędrówek w Patagonii czy chociażby z samochodu/autobusu na pewno zobaczycie tego zwierzaka. To jest gwanako (lub guanako), nazywany czasem wielbłądem południowo-amerykańskim. Taki zwierz kojarzy się raczej z lamą, a nie z wielbłądem… Gdy spędzicie więcej czasu w Ameryce Południowej nauczycie się rozróżniać lamę, guanako, alpakę i wikunię.

12 thoughts on “Argentina – Guanaco”

  1. They certainly look very cute, but they don’t look big enough to be called a camel. They do look more llama size.

    1. Nie zawsze jestem pewna na 100%… 😉
      Ale często miejsce pomaga, np. na płudniu (czyli w Patagonii) to głownie guanaco, wikunie bywają trochę wyżej, np. sporo ich widziałam na Atacamie, a alpaki są takimi “futrzakami”, że wyróżniają się z tłumu 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *