Tibet – Children

Little girl, Tibet
Little girl, Tibet

In foreign countries/cultures, I also like to observe people, or especially children. Children are usually friendly and curious; and when parents don’t mind I take pictures of their child. I guess, it’s easy when I travel alone, because mothers usually don’t mind to talk to a single women, probably for men, it’s more difficult, isn’t it?

__________________________________________________________

Fotografowanie ludzi nigdy nie wychodziło mi zbyt dobrze, może po prostu to nie jest to co najbardziej lubię. Jednak podróżując, też staram się obserwować ludzi i czasem ich fotografować, szczególnie dzieciom sympatycznie robi się zdjęcia (o ile rodzice pozwolą). Wydaje mi się, że jako kobiecie, łatwiej mi nawiązać kontakt z napotkana matką, a może samotnie podróżującym mężczyznom też to nie sprawia problemu?

Tibet – Black noses

Little Boy with black nose, Sera Monastery, Lhasa
Little Boy with black nose, Sera Monastery, Lhasa

This picture was also taken during the monks debate in the Sera Monastery. Everyone can go there and observe monks; there were many tourists, and also local families.

Do you see “dirty” nose of this little boy? Well, technically it’s not dirty. Parents bring their children to the Sera Monastery for blessing by monks. In this way, children should stay safe, avoid nightmares or behave better, etc.

__________________________________________________________

To zdjęcie także zostało zrobione w czasie dyskusji mnichów w Klasztorze Sera. Każdy może się tam wybrać i obserwować mnichów, jest to nie tylko atrakcja dla turystów, ale przychodzi też wiele Tybetańskich rodzin.

Zauważyliście brudny nosek tego chłopca? Właściwie to on nie jest brudny – rodzice przynoszą swoje dzieci aby zostały pobłogosławione przez mnichów. W ten sposób złe duchy zostają przestraszone i nie nękają dziecka, a ono, dzięki błogosławieństwu, powinno lepiej się zachowywać oraz np. nie mieć już koszmarów.

Tibet – Monks debate

Monk, Tibet
Monk, Tibet

If you see monks, prayer flags and mountains, it’s very likely you’re in Tibet. 😉

In Tibet, it was very interesting for me to observe Buddhist monks, e.g., what they do, how they behave, or what they wear, etc. So it was a great experience to visit the Sera Monastery in Lhasa. Almost everyday in the Sera Monastery monks gather to debate. The junior monks have to participate in debates, because it is part of their training. They argue and try to prove their knowledge about Buddhism. Monks often slap their hands to give a signal for an opponent to respond a question. However, for a random tourist it may look like a band of noisy teenagers, screaming and shouting. 😉

I enjoyed it a lot and took many pictures during the debate. 🙂

__________________________________________________________

Jeżeli widzicie dookoła siebie wielu mnichów, dużo flag modlitewnych oraz wysokie góry – to bardzo prawdopodobne, że jesteście w Tybecie. 🙂

W Tybecie, z ciekawością przyglądałam się Buddyjskim mnichom, niby drobiazgi, ale powiedziałabym, że to część podróżniczego doświadczenia obserwować mnichów. 🙂 Tym bardziej niesamowite wrażenie wywarła na mnie wizyta w Klasztorze Sera, w Lhasa (oczywiscie to nie ma nic wspólnego z żółtym, ani białym serem 😉 ). Prawie codziennie, mnisi gromadzą się tam aby dyskutować. Jest to część ich szkoleń, podczas których udowadniają swoją wiedzę na temat Buddyzmu. To zdecydowanie jedna z obowiązkowych rzeczy do zobaczenia w Lhasie, mimo że te dyskusje czasem wyglądają jak sprzeczka głośnych nastolatków. 😉 Szczególnie, że mnisi po zakończeniu swojej przemowy głośną klaszczą w dłoń, tylko raz i często tuż przed twarzą swojego rozmówcy – w ten sposób zwracają się do drugiego mnicha aby teraz on powiedział „co myśli”. To po prostu trzeba zobaczyć! 🙂

Tibet – Offerings

Offerings, Tibet
Offerings, Tibet

Making offerings is part of the practice of Buddhism, and certainly you’ll see many people offering something in Tibetan temples/shrines. There are different things people offer and they have their meanings. Typical offerings are water, flowers, incense, food or money; there are more possibilities, however, I mostly saw people offering water or money. In the picture, you see Renminbi (RMB) – Chinese money, because it’s the legal currency in Tibet.

__________________________________________________________

Składanie ofiar jest ważną częścią w praktykowaniu Buddyzmu. Będąc w Tybecie, z pewnością zobaczycie w świątyniach wiele osób składających ofiary. Poszczególne ofiary mają swoją symbolikę. Ofiarami mogą być np. woda, kwiaty, kadzidła, jedzenie, pieniądze itp. W Tybecie najczęściej widziałam ludzi ofiarujących wodę i pieniądze. Na zdjęciu widzicie chińskie pieniądze (renminbi – RMB, yuan), ponieważ jest to legalna, obowiązująca waluta w Tybecie.

Tibet – Details

Details, Tibet
Details, Tibet

Monasteries or temples in Tibet are very interesting. Usually there many rooms you can visit or simply observe monks, everything is very special. I always enjoy seeing all tiny details that make the place unique, like the one from today’s picture, how do you like it?

__________________________________________________________

Klasztory i świątynie w Tybecie są bardzo ciekawymi miejscami. Z reguły składają się z wielu pomieszczeń, które można zwiedzać, modlić się, czy jako turysta po prostu obserwować mnichów buddyjskich. Ja zawsze lubię wyszukiwać różne drobiazgi, które nadają charakter danemu miejscu, jak na dzisiejszym zdjęciu – jak Wam się to podoba?

Tibet – Monastery

Ganden Monastery, Tibet
Ganden Monastery, Tibet

To keep balance in my posts about Tibet, let’s move from nature to culture, 🙂 from high mountains to monasteries. 🙂 Well, we cannot move too far, because many temples or monasteries are also located at quite high altitude. In today’s picture, you see Ganden Monastery, located at around 4,300 m above sea level (and about 40 km from Lhasa). Go there, while being in Lhasa, you won’t regret! 🙂
It’s only 40 km from Lhasa, but it takes a while to get there… 🙂

__________________________________________________________

Dla utrzymania równowagi, po kilku górskich widoczkach, przenieśmy się z natury do kultury. 😉 Co prawda w Tybecie trudno “uciec” od przyrody, i ten klasztor (jak i wiele innych) znajduje się dość wysoko, 4300 m n.p.m. Na dzisiejszym zdjęciu widzicie klasztor Ganden, który znajduje się tylko 40 km od Lhasy, więc warto się tam wybrać będąc w stolicy Tybetu! Co prawda dystans może być dość złudny, i musimy przeznaczyć sporo czasu na dojazd do klasztoru górskimi drogami. 🙂

Tibet – Glaciers

Glaciers, Tibet
Glaciers, Tibet

Where are high mountains covered by snow, there are also glaciers. 😉
And in Tibet you even don’t have to do any difficult hikes to enjoy everything. Lots of its beauty you can easily see, because while being in Tibet you’re already quite high.
Just remember about the altitude sickness and do everything to prevent it or observe your body to catch the first symptoms!

__________________________________________________________

Tam gdzie są wysokie góry pokryte śniegiem, tam też znajdziecie lodowce. 😉
W Tybecie nie trzeba nawet wybierać się na długie wędrówki, czy wspinać się, ponieważ będąc już dość wysoko całe piękno Tybetu jest dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Pamiętajcie tylko o chorobie wysokościowej i zachowajcie czujność by rozpoznać jej pierwsze objawy, gdy tylko się pojawią!

Tibet – nearby Mount Everest

nearby Mount Everest, Tibet
nearby Mount Everest, Tibet

Also in one of my posts about Nepal, I wrote shortly about Mount Everest.
Obviously, it’s the highest mountain above sea level, and because of that many people want to see it; it makes sense. Also (unfortunately!), many want to climb Mount Everest (just to show off?), even they have no experience in climbing! And it’s not good… It just makes the mountain crowded, dangerous or more polluted, etc. Let’s leave high mountains for real climbers, instead of paying others to carry us to the top! 🙂

I’m not an experienced mountaineer neither passionate climber, so for me it was enough to see all amazing mountain from a distance. 🙂

In today’s picture, you don’t see Mount Everest, just nearby mountains. That was a lovely sunny day after a few days of a snow storm… I guess, these mountains again don’t look like high Himalayans, and again it’s an illusion. 🙂

__________________________________________________________

W jednym z wcześniejszych postów na temat Nepalu, wspomniałam o Mount Everest.
Nie ulega wątpliwości, że jest to najwyższa góra nad poziomem morza, i z tego powodu, wiele osób chce ją zobaczyć; i ma to sens… Niestety, też wiele osób chce się wspiąć na Mount Everest (żeby móc się czym chwalić?), nawet jeżeli nie mają absolutnie żadnego doświadczenia w spinaczce wysokogórskiej; i to niestety nie jest już dobre… Góra staje się tylko zatłoczona, niebezpieczna, zanieczyszczona, itd. Czyż nie lepiej zostawić wspinaczkę osobom, które mają o tym pojęcie, zamiast płacić aby nas (dosłownie) wniesiono?

Osobiście uwielbiam góry, ale się nie wspinam, więc widok Himalai, nawet z pewnej odległości, jest dla mnie wystarczającym i pięknym przeżyciem. 🙂

Na dzisiejszym zdjęciu, nie widzicie Mount Everest, ale pobliskie góry. To zdjęcie chyba też zdaje się przedstawiać niskie górki, jednak to znów złudzenie. 🙂

Tibet – Sacred mountains

Sacred Mountains, Tibet
Sacred Mountains, Tibet

Sacred mountains exist in many countries, religions or believes. These special mountains have its names and usually there is an interesting story about them.

Tibetan people have also their sacred mountains. I guess it’s easier to recognize them than to remember their names, because sacred mountains are always covered by snow. 🙂

__________________________________________________________

W wielu krajach, wierzeniach czy tradycjach można znaleźć “święte góry”. Często nadano im wyjątkową nazwę i otacza je ciekawa historia/legenda.

Tybetańczycy także mają swoje święte góry. Łatwo zapamiętać, że te góry są przez cały rok pokryte śniegiem. Pewnie “trochę” trudniej zapamiętać ich nazwy. 😉

Tibet – Mountain pass

Mountain pass, Tibet
Mountain pass, Tibet

To continue my post from yesterday, prayer flags can be almost everywhere in Tibet. 🙂

Here, it was kind of a gate to mountain pass. And I’ve never seen more prayer flags in a one place! Moreover, I saw there also people collecting and burning old flags.

__________________________________________________________

Jak wczoraj wspomniałam, flagi modlitewne znajdują się prawie wszędzie, w Tybecie. 🙂

Tutaj, widzicie fragment “bramy” po przejechaniu jednej z przełęczy. I muszę przyznać, że nigdy nie widziałam więcej flag w jednym miejscu! Poza tym wiele osób tam zbierało stare flagi aby później je spalić.