Nepal – Monkey Temple

Monkey in Swayambhunath, Kathmandu
Monkey in Swayambhunath, Kathmandu

Swayambhunath complex in Kathmandu is also known as the Monkey Temple, because of holy monkeys living there. In the today’s picture, you can see a baby monkey that I met in this temple.

________________________________________________________________

Zespół świątyń Swayambhunath w Katmandu nazywany jest Świątynią Małp. Nazwa ta związana jest ze “świętymi małpami” które zamieszkują świątynie. Dzisiejsze zdjęcie przedstawia jedną ze spotkanych małpek.

Nepal – Cremation

Cremation in Pashupatinath temple, Kathmandu
Cremation in Pashupatinath temple, Kathmandu

In the Pashupatinath temple, in Kathmandu, it’s possible to see cremations at the Bagmati River.
People clean dead ones, and then burn bodies, after that ashes are given into the river, because this river is connected with the Ganges river.

It was interesting to observe it, but somehow didn’t feel right to be there and take photos…

________________________________________________________________

W świątyni Pashupatinath w Katmandu można zobaczyć proces kremacji odbywający się nad rzeką Bagmati. Ciała zmarłych są czyszczone, palone, a prochy wrzucane do rzeki. Ta rzeka jest szczególnie ważna, ponieważ łączy się z Gangesem.

Muszę przyznać, że to ciekawe doświadczenie móc obserwować całą ceremonię, jednak cały czas miałam wrażenie, że nie powinno mnie tam być, a tym bardziej robienie zdjęć powinno być zabronione…

Nepal – Colors of Kathmandu

Kathmandu
Kathmandu

Nepal is very colorful. From white snow in high mountains, green valleys, colorful saris, orange sadhus and many colors available for sale on the streets. There are many old buildings made of red brick with colorful doors, but also some white buildings, like the one from the picture.

________________________________________________________________

Nepal jest bardzo kolorowym krajem. Poczynając od białego śniegu pokrywającego wysokie góry, przez zielone doliny, kolorowe sari, pomarańczowych sadhu i wiele barwników dostępnych na ulicy. Kolorowe są także budynki, albo z czerwonej cegły, albo białe, jak na dzisiejszym zdjęciu.

Nepal – Souvenirs

Souvenirs from Kathmandu
Souvenirs from Kathmandu

In Nepal, you can find a variety of souvenirs connected with buddhism or hinduism. And like everywhere, you’ll see some kitschy items, but also some uniques.

________________________________________________________________

W Nepalu, można znaleźć wiele ciekawych pamiątek związanych z buddyzmem lub hinduizmem. Oczywiście jak wszędzie, znajdziemy tandetne przedmioty, ale i wiele “perełek”.

Nepal – Tibetan people

Tibetan women in Kathmandu
Tibetan women in Kathmandu

On today’s pictures you can see two Tibetan women in their traditional clothes. In Nepal, they have much more freedom than in their own country…

________________________________________________________________

Dzisiejsze zdjęcie przedstawia dwie tybetańskie kobiety ubrane w tradycyjne stroje. Niestety w ich ojczyźnie nie mają tyle swobody co w Nepalu…

Nepal – Monk

Monk in Kathmandu
Monk in Kathmandu

Another monk, this time resting close to the Boudhanath Stupa.

________________________________________________________________

Na dzisiejszym zdjęciu kolejny mnich, tutaj odpoczywa w pobliżu stupy Boudhanath.

Nepal – Monks in Kathmandu

Monk in Kathmandu
Monk in Kathmandu

It’s not unusual to spot buddhist monks collecting alms at Durbar Square in Kathmandu. In the picture is one of them, together with pigeons. 😉

________________________________________________________________

W Katmandu jest także wielu buddyjskich mnichów zbierających dary na Placu Durbar. Zdjęcie przedstawia jednego z nich, razem z gołębiami.

Nepal – Sadhu

Sadhu in Kathmandu
Sadhu in Kathmandu

In Hinduism, “sadhu” means a holy person. You’ll meet many of them in India or Nepal, mostly men wearing yellow-orange or white clothes, or almost naked. Often wearing long hear and long beard, and smoking.

Be careful while taking pictures of them, if they see it, they want some offerings from you.

________________________________________________________________

W hinduizmie, “sadhu” oznacza świętą osobę. Wielu sadhu można spotkać w Indiach czy Nepalu, z reguły są to mężczyźni ubrani w pomarańczowo-żółte lub białe stroje, bywają też prawie nadzy. Często też mają długie brody.

Uważaj robiąc im zdjęcie, gdy to zauważą przyjdą aby domagać się datków.

Nepal – Kathmandu Durbar Square

Kathmandu Durbar Square
Kathmandu Durbar Square

Durbar Square means the square in front of a palace, so in Nepal there is Kathmandu Durbar Square in Kathmandu, Bhaktapur Durbar Square in Bhaktapur etc. It’s always a beautiful square with important, historical buildings.

________________________________________________________________

“Durbar Square” oznacza plac znajdujący się przed pałacem, więc w Nepalu można odwiedzić kilka Durbar Square, w Katmandu, w Bhaktapur itd. Są to zawsze piękne place z ważnymi, historycznymi budynkami.

Nepal – Festival

Colors in Kathmandu
Colors in Kathmandu

I visited Kathmandu during the Dashain Festival. It’s the longest and very important festival, so there were many people, everything was colorful, and everyone got its blessings on the forehead. All festivals give plenty of opportunities for taking colorful pictures!

________________________________________________________________

Miałam okazję być w Katmandu podczas festiwalu Dashain. To bardzo ciekawe móc doświadczyć jednego z tutejszych festiwali, a tym bardziej, że Dashain festiwal jest jednym z najdłuższych i najważniejszych festiwali. Zrzesza gości z całego Nepalu oraz z Indii. Wszyscy i wszystko jest kolorowe i każdy dostaje błogosławieństwo na czoło. Dla turystów, taki festiwal to dodatkowa okazja do kolorowych zdjęć!

Nepal vs. India

Cycle rickshaws in Kathmandu
Cycle rickshaws in Kathmandu

Just after arriving in Nepal I got the impression it’s like modern India. Probably, it’s because Nepalese are mostly Hindu, so many women wear sari, men look like from old photographs, and streets are full of many so-called “cycle rickshaws” (like in the picture). And of course food is so similar! You may argue with this, but it’s just a first impression of someone who had been once to India.

________________________________________________________________

Moje pierwsze wrażenia z Nepalu, skłoniły mnie do porównania z Indiami. W Nepalu hinduizm jest dominującą religią, na ulicy widać mnóstwo kobiet ubranych w sari, panów w charakterystycznych czapeczkach i stare riksze (jak te na zdjęciu). I oczywiście jedzenie jest dość podobne. Stąd Nepal wydał mi się “nowoczesnymi-Indiami”.

Możecie się z tym nie zgodzić, to tylko pierwsze wrażenia osoby która wcześniej zwiedzała Indie.

Nepal – Prayer flags

Prayer flags in Kathmandu
Prayer flags in Kathmandu

While visiting Nepal or Tibet for sure you’ll see plenty of prayer flags. You can find 5 colors of them that represent 5 basic elements. Blue color symbolizes the sky, yellow is for earth, green for water, red for fire, and white symbolizes air.

________________________________________________________________

Podczas wizyty w Nepalu lub Tybecie, nie sposób nie zauważyć rozwieszonych w wielu miejscach flag modlitewnych. Występują one w 5 kolorach, które symbolizują podstawowe żywioły. Kolor niebieski odnosi się do nieba, żółty do ziemi, zielony do wody, czerwony do ognia, a biały symbolizuje powietrze.

Nepal – Kathmandu

Kathmandu
Kathmandu

When you go to Nepal, it’s very likely your first stop will be in Kathmandu. It’s a nice, colorful place, full of prayer flags.

On the picture, you can see a stupa with characteristic eyes of Buddha looking in all four directions.

________________________________________________________________

Gdy wybierzesz się do Nepalu, Katmandu pewnie będzie Twoim pierwszym przystankiem. To bardzo ładne, kolorowe miasto, z porozwieszanymi wszędzie flagami modlitewnymi.

Na zdjęciu widoczna jest stupa z typowym obrazem oczu Buddy, które skierowane są na cztery strony świata.

Nepal – Introduction

Himalaya mountains
Himalaya mountains

Namaste!

This month I’d like to show you pictures from Nepal – the beautiful and small country I’ve visited in October 2014.

My daily impressions of this month are also to promote aid for Nepal and to honor all victims of the horrible earthquake from April 2015 (and all aftershocks…).

Many places may eventually look the same as before the earthquake and hopefully Nepal remains a popular traveling destination.

________________________________________________________________

Namaste!

W tym miesiącu chciałabym pokazać Wam zdjęcia z Nepalu – pięknego, małego państwa, które odwiedziłam w październiku 2014 roku.

Poprzez codzienne czerwcowe posty chciałabym uczcić pamięć wszystkich ofiar strasznego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w kwietniu i maju 2015 roku, a także zachęcić do pomocy dla Nepalu.

Galapagos – Final impression

Galapagos Islands
Galapagos Islands

And that’s the last picture from the Galapagos, how did you like the islands? As I mentioned before, I spent 2 wonderful weeks there, learnt so much about the islands and many different animals.

Someone asked me what place I like more, Falklands or Galapagos. Well, both are different, and both are very special. The Galapagos Islands are amazing, but my heart was stolen by the Falklands. I love penguins and I prefer colder places, so it’s difficult for any place to compete with the Falklands in my case. But that’s only my own opinion. It’s worthy to visit both places!

________________________________________________________________

Dzisiaj ostatnie zdjęcie z Galapagos. Jak Wam się podobały wyspy? Jak już wcześniej wspomniałam, spędziłam na Galapagos wspaniałe 2 tygodnie. W tym czasie zobaczyłam wiele zwierząt i przyswoiłam mnóstwo informacji o wyspach.

Któregoś dnia zadano mi pytanie, które wyspy bardziej mi się podobały, Falklandy czy Galapagos. Moja odpowiedź może nie być uczciwa w stosunku do Galapagos. Kocham pingwiny i lubię “chłodniejsze” miejsca, a moje serce zostało skradzione przez Falklandy. Ale to tylko moja prywatna opinia. Warto odwiedzić oba miejsca!

Galapagos – Corals

Corals
Corals

You don’t need to snorkel to see corals in the Galapagos Islands! And I don’t talk about the broken pieces that can be found on many beaches. E.g., on Isabela Island you can find many coral formations, because in 1954 the island and surrounded coral reef were lifted because of volcanic activities.

________________________________________________________________

Na Galapagos, nie trzeba nurkować aby zobaczyć wiele korali. I nie chodzi mi tylko o kawałki, które czasem można znaleźć na plaży. W 1954 roku, jedna z wysp, Isabela Island, wraz z otaczającą rafą koralową wzniosły się o kilka metrów, stąd teraz można tam zobaczyć wiele korali.

Galapagos – Oystercatcher

Oystercatcher
Oystercatcher

And here it is, oystercatcher. Do you remember this cute bird from the Falklands (15th of April 2015)? In this picture you can see almost 3 oystercatchers. 😉 Well, their chicks are still unhatched in the eggs.

________________________________________________________________

I kolejny ostrygojad. Pamiętacie tego uroczego ptaszka ze zdjęć z Falklandów (15 kwietnia 2015)? Tutaj widać prawie 3 ostrygojady. Pisklaki znajdują się ciągle w jajkach, ale pewnie niedługo się wyklują.

Galapagos – Short-eared owl

Short-eared owl
Short-eared owl

Don’t you agree that owls are very beautiful? There is something in their face, maybe their big eyes… Unfortunately, it’s usually quite difficult to meet an owl. The only wild owl that I’ve ever seen was in the Galapagos Islands.

________________________________________________________________

Czy zgodzicie się ze mną, że sowy są pięknymi ptakami, niestety często trudno je dostrzec. Na dzisiejszym zdjęciu sowa błotna, która ma inną uroczą nazwę – uszatka błotna.

Galapagos – Marine iguanas

Marine iguanas
Marine iguanas

How many marine iguanas can you see in this picture? Hundreds… In some places you have to be aware what you’re walking on. 😀 It’s not a good idea to step on an iguana’s tail…

________________________________________________________________

Ile legwanów morskich widzicie na tym zdjęciu? Setki… W niektórych miejscach trzeba bardzo uważać aby nie nadepnąć na jakiegoś zwierzaka, szczególnie gdy jego ubarwienie nie różni się zbytnio od koloru lawy czy piasku. I legwan zdecydowanie nie będzie zadowolony gdy nadepniemy mu na ogon…

Galapagos – Iguana and lizard

Iguana and lizard
Iguana and lizard

In this picture you can see a lizard sitting on a head of marine iguana. Doesn’t it look funny? When I saw for the first time iguana with a lizard on its head I was taking many pictures. Then, a few steps further, there was another iguana with lizard, and another, and another… Even in this picture, in the background, you can see a lizard sitting on iguana’s tail.

Just look carefully not to miss anything on your way, and enjoy everything you see. 🙂

________________________________________________________________

Dzisiejsze zdjęcie przedstawia małą jaszczurkę siedzącą na głowie legwana morskiego. Czy nie wygląda to zabawnie? Gdy zobaczyłam taką scenę po raz pierwszy, mój aparat fotograficzny nie przestawał robić zdjęć. 😉 Kilka kroków dalej spotkaliśmy kolejną jaszczurkę na głowie legwana, i kolejną. Nawet na zdjęciu, na drugim planie widać jaszczurkę siedzącą na ogonie legwana.

Na wyspach Galapagos warto się rozglądać dookoła cały czas aby niczego nie przegapić. I właściwie każdy widok będzie zachwycający.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
%d bloggers like this: