Tibet – Details

Details, Tibet
Details, Tibet

Monasteries or temples in Tibet are very interesting. Usually there many rooms you can visit or simply observe monks, everything is very special. I always enjoy seeing all tiny details that make the place unique, like the one from today’s picture, how do you like it?

__________________________________________________________

Klasztory i świątynie w Tybecie są bardzo ciekawymi miejscami. Z reguły składają się z wielu pomieszczeń, które można zwiedzać, modlić się, czy jako turysta po prostu obserwować mnichów buddyjskich. Ja zawsze lubię wyszukiwać różne drobiazgi, które nadają charakter danemu miejscu, jak na dzisiejszym zdjęciu – jak Wam się to podoba?

Tibet – Monastery

Ganden Monastery, Tibet
Ganden Monastery, Tibet

To keep balance in my posts about Tibet, let’s move from nature to culture, 🙂 from high mountains to monasteries. 🙂 Well, we cannot move too far, because many temples or monasteries are also located at quite high altitude. In today’s picture, you see Ganden Monastery, located at around 4,300 m above sea level (and about 40 km from Lhasa). Go there, while being in Lhasa, you won’t regret! 🙂
It’s only 40 km from Lhasa, but it takes a while to get there… 🙂

__________________________________________________________

Dla utrzymania równowagi, po kilku górskich widoczkach, przenieśmy się z natury do kultury. 😉 Co prawda w Tybecie trudno “uciec” od przyrody, i ten klasztor (jak i wiele innych) znajduje się dość wysoko, 4300 m n.p.m. Na dzisiejszym zdjęciu widzicie klasztor Ganden, który znajduje się tylko 40 km od Lhasy, więc warto się tam wybrać będąc w stolicy Tybetu! Co prawda dystans może być dość złudny, i musimy przeznaczyć sporo czasu na dojazd do klasztoru górskimi drogami. 🙂

Tibet – Glaciers

Glaciers, Tibet
Glaciers, Tibet

Where are high mountains covered by snow, there are also glaciers. 😉
And in Tibet you even don’t have to do any difficult hikes to enjoy everything. Lots of its beauty you can easily see, because while being in Tibet you’re already quite high.
Just remember about the altitude sickness and do everything to prevent it or observe your body to catch the first symptoms!

__________________________________________________________

Tam gdzie są wysokie góry pokryte śniegiem, tam też znajdziecie lodowce. 😉
W Tybecie nie trzeba nawet wybierać się na długie wędrówki, czy wspinać się, ponieważ będąc już dość wysoko całe piękno Tybetu jest dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Pamiętajcie tylko o chorobie wysokościowej i zachowajcie czujność by rozpoznać jej pierwsze objawy, gdy tylko się pojawią!

Tibet – nearby Mount Everest

nearby Mount Everest, Tibet
nearby Mount Everest, Tibet

Also in one of my posts about Nepal, I wrote shortly about Mount Everest.
Obviously, it’s the highest mountain above sea level, and because of that many people want to see it; it makes sense. Also (unfortunately!), many want to climb Mount Everest (just to show off?), even they have no experience in climbing! And it’s not good… It just makes the mountain crowded, dangerous or more polluted, etc. Let’s leave high mountains for real climbers, instead of paying others to carry us to the top! 🙂

I’m not an experienced mountaineer neither passionate climber, so for me it was enough to see all amazing mountain from a distance. 🙂

In today’s picture, you don’t see Mount Everest, just nearby mountains. That was a lovely sunny day after a few days of a snow storm… I guess, these mountains again don’t look like high Himalayans, and again it’s an illusion. 🙂

__________________________________________________________

W jednym z wcześniejszych postów na temat Nepalu, wspomniałam o Mount Everest.
Nie ulega wątpliwości, że jest to najwyższa góra nad poziomem morza, i z tego powodu, wiele osób chce ją zobaczyć; i ma to sens… Niestety, też wiele osób chce się wspiąć na Mount Everest (żeby móc się czym chwalić?), nawet jeżeli nie mają absolutnie żadnego doświadczenia w spinaczce wysokogórskiej; i to niestety nie jest już dobre… Góra staje się tylko zatłoczona, niebezpieczna, zanieczyszczona, itd. Czyż nie lepiej zostawić wspinaczkę osobom, które mają o tym pojęcie, zamiast płacić aby nas (dosłownie) wniesiono?

Osobiście uwielbiam góry, ale się nie wspinam, więc widok Himalai, nawet z pewnej odległości, jest dla mnie wystarczającym i pięknym przeżyciem. 🙂

Na dzisiejszym zdjęciu, nie widzicie Mount Everest, ale pobliskie góry. To zdjęcie chyba też zdaje się przedstawiać niskie górki, jednak to znów złudzenie. 🙂

Tibet – Sacred mountains

Sacred Mountains, Tibet
Sacred Mountains, Tibet

Sacred mountains exist in many countries, religions or believes. These special mountains have its names and usually there is an interesting story about them.

Tibetan people have also their sacred mountains. I guess it’s easier to recognize them than to remember their names, because sacred mountains are always covered by snow. 🙂

__________________________________________________________

W wielu krajach, wierzeniach czy tradycjach można znaleźć “święte góry”. Często nadano im wyjątkową nazwę i otacza je ciekawa historia/legenda.

Tybetańczycy także mają swoje święte góry. Łatwo zapamiętać, że te góry są przez cały rok pokryte śniegiem. Pewnie “trochę” trudniej zapamiętać ich nazwy. 😉

Tibet – Mountain pass

Mountain pass, Tibet
Mountain pass, Tibet

To continue my post from yesterday, prayer flags can be almost everywhere in Tibet. 🙂

Here, it was kind of a gate to mountain pass. And I’ve never seen more prayer flags in a one place! Moreover, I saw there also people collecting and burning old flags.

__________________________________________________________

Jak wczoraj wspomniałam, flagi modlitewne znajdują się prawie wszędzie, w Tybecie. 🙂

Tutaj, widzicie fragment “bramy” po przejechaniu jednej z przełęczy. I muszę przyznać, że nigdy nie widziałam więcej flag w jednym miejscu! Poza tym wiele osób tam zbierało stare flagi aby później je spalić.

Tibet – Prayer flags and mountains

Prayer flags and mountains, Tibet
Prayer flags and mountains, Tibet

I already wrote you about prayer flags in one of my posts about Nepal.
These colorful flags represent 5 basic elements (blue – sky, yellow – earth, green – water, red – fire, and white – air).

Prayer flags are almost everywhere in Tibet. I could even say, if you don’t see prayer flags – you are not in Tibet! 😉

__________________________________________________________

Już przy okazji postów o Nepalu, wspominałam o flagach modlitewnych.
Te kolorowe flagi symbolizują podstawowe żywioły (niebieski – niebo, żółty – ziemię, zielony – wodę, czerwony – ogień, a biały – powietrze).

Flagi modlitewne są rozwieszone prawie wszędzie w Tybecie. Powiedziałabym nawet, że jeżeli nie widzicie flag modlitewnych, to znaczy że nie jesteście w Tybecie. 😉

Tibet – Mountains

Mountains, Tibet
Mountains, Tibet

Some mountains in Tibet may look “just like hills”. Today’s picture is a good example of it, not so much snow “means” not so high mountains. Well, in Tibet it’s just an illusion. On the other hand, around 4,000 m above sea level may really sounds like a hill in comparison with 8,000 m. 😉

__________________________________________________________

Niektóre tybetańskie góry zdają się wyglądać jak wzgórza/pagórki. Dzisiejsze zdjęcie jest chyba tego dobrym przykładem – nie ma zbyt dużo śniegu = to nie jest zbyt wysoko. Jednak jest to złudne myślenie w Tybecie. Choć z drugiej strony, 4000 m n.p.m. wydaje się być “niczym” przy 8000 m n.p.m. 😉

Tibet – The roof of the world

Mountains, Tibet
Mountains, Tibet

People visit Tibet from many reasons, one of the most common and obvious are mountains.
Tibet is located on the Tibetan Plateau, that is the highest region on earth. As Wikipedia says, in northern Tibet elevations reach an average of over 4,572 meters (15,000 ft), and that’s really impressive! And of course, famous Mount Everest is located on Tibet’s border with Nepal.

If you like records, you’ll find many of them in Tibet, e.g., the highest mountain, lake, railway, road, and tunnel in the world. 🙂

So no wonder, Tibet is known as “the roof of the world”.

__________________________________________________________

Turyście przyjeżdżają do Tybetu z kilku powodów, jednak najbardziej oczywistym wydają się być góry.
Tybet położony jest na Wyżynie Tybetańskiej i jest to najwyższy region na świecie. Średnia wysokość północnego Tybetu to 4572 m n.p.m., co brzmi imponująco!
Nie sposób zapomnieć o najwyższej górze – Mount Everest, która znajduje się na granicy pomiędzy Tybetem, a Nepalem.

Jeżeli lubicie swego rodzaju rekordy to w Tybecie znajdziecie ich kilka, np. najwyższa na świecie góra, jezioro, kolej, droga czy tunel. 🙂

Nikogo raczej nie dziwi fakt, że Tybet jest nazywany “dachem świata”.

Tibet – Solar kettle

Solar kettle, Tibet
Solar kettle, Tibet

When I saw it from far, for the first time, a kind of a TV antenna came to my mind. 😉
A solar kettle or solar cooker is a device which uses the energy of direct sunlight to heat, cook or pasteurize food or drink.
It’s basically a very simple, ecological and efficient way to boil water! They can be used in any sunny place, but I saw them mostly in Tibet, and some of them looked even simpler.

You can make one by yourself, or just buy it, then they look much more fancy. 😉

p.s. Below you’ll find list of winners!

__________________________________________________________

Gdy po raz pierwszy zobaczyłam to urządzenie – antena satelitarna przyszła mi na myśl. 😉
Słoneczny czajnik (słoneczna kuchenka) to urządzenie/instalacja, które zbiera energię słoneczną i wykorzystuje ją do pogrzania/ugotowania jedzenia lub picia.
Pomysł jest bardzo prosty, ekologiczny i działa rewelacyjnie. Jedyne czego naprawdę potrzebujemy to słońce. 🙂

Tego typu czajniki widziałam głównie w Tybecie, jednak można je kupić w wielu krajach lub po prostu samemu zbudować.

p.s. Poniżej lista zwycięzców!

__________________________________________________________

And winners from a birthday contest with GPSmyCity:
I jeszcze lista zwycięzców z urodzinowego konkursu organizowanego z GPSmyCity:

Carol
Wojtek
Alix
goldenbrown
Haylee
Itinera Magica
Mags
Maria
knitologwpodrozy
Ultra
Ania
Dima
Evgenia
Wini
Joanna
Monika

Congratulations! 🙂
Serdecznie Wszystkim gratuluję! 🙂