Cuba – Final impression

Havana, Cuba
Havana, Cuba

And for the last day about Cuba, the last picture of an oldtimer. 🙂

So how do you like “my” Cuba? Did I miss something important?

If you haven’t been to Cuba yet, but think about visiting it, I have one advice for you – go there as soon as it possible! It’s a country that changes a lot! I wouldn’t be surprised if in 5 years Cuba will be totally different, let’s hope it won’t lose its charm…

__________________________________________________________

Na zakończenie miesiąca o Kubie, ostatnie zdjęcie starego samochodu. 🙂

Jak Wam się podobał słoneczny miesiąc o Kubie? Czy pominęłam jakąś istotną informację?

Jeżeli nie byliście jeszcze na Kubie, a bardzo Wam się marzy, to mam jedną radę – jedźcie tam najszybciej jak to możliwe! Kuba zmienia się bardzo szybko, i nie zdziwiłabym się jeżeli za 5 lat, będzie to zupełnie inne państwo. Miejmy nadzieję, że zmiany nie odbiorą jej uroku…

Cuba – Che

Souvenirs with "Che", Havana, Cuba
Souvenirs with “Che”, Havana, Cuba

I’m sure everyone knows the popular image of Che Guevara, even without knowing his name. I think many people may think it’s Fidel Castro. Do you agree with me?

In Cuba, you’ll find thousands different souvenirs with the image of Che, but when you buy something, be sure you know who he was. 😉

__________________________________________________________

Jestem pewna każdy kojarzy podobiznę Che Guevara, ale wydaje mi się, że wiele osób nie zna jego nazwiska, albo myśli że to Fidel Castro. Zgadzacie się ze mną?

Na Kubie znajdziecie ogromną ilość różnorodnych pamiątek z podobizną Che, ale gdy coś kupicie bądźcie pewni, że wiecie kto to był. 😉

Cuba – Books

Books in Havana, Cuba
Books in Havana, Cuba

While walking in Old Havana, you’ll also find many second-hand books. It’s not difficult to figure out what’s the topic of many of them – revolution! 😉 You’ll find also some titles in English.

__________________________________________________________

Spacerując po starym mieście w Hawanie, natraficie na stoiska z używanymi książkami. Nie trudno zgadnąć co jest głównym tematem książek – rewolucja! 🙂 Można znaleźć też kilka tytułów po angielsku.

Cuba – Revolution

Revolution Square, Havana, Cuba
Revolution Square, Havana, Cuba

The Cuban Revolution took place in years 1953 – 1959 and was initiated by Fidel Castro against the President Fulgencio Batista.
I’ll not write much about it, because it’s a travel not political blog. 😉 But I have to mention it, because Cuba without its revolution and Castro wouldn’t be the same place as it is now. And memories of revolution, Fidel Castro or Che Guevara and still vivid.

This picture was taken at the very characteristic Revolution Square (Plaza de la Revolucion) in Havana.

__________________________________________________________

Rewolucja na Kubie trwała w latach 1953 – 1959, a została zainicjowana przez Fidela Castro, który sprzeciwiał się ówczesnemu prezydentowi Fulgencio Batista.
Nie będę za wiele pisać na temat rewolucji, ponieważ jest to blog podróżniczy, a nie polityczny. 😉 Jednak Kuba nie byłaby Kubą bez rewolucji, Castro i Che, więc nie sposób ich nie wspomnieć. Co więcej odwiedzając Kubę łatwo zauważyć, że temat rewolucji jest ciągle żywy.

Dzisiejsze zdjęcie zostało wykonane na Placu Rewolucji (Plaza de la Revolucion) w Hawanie.

Cuba – Souvenirs

Souvenirs, Havana, Cuba
Souvenirs, Havana, Cuba

As colorful is Cuba, as colorful souvenirs you’ll find there! Of course there are many kitschy items, as well as many connected with revolution. I liked some paintings, especially ones showing Old Town with vintage cars.

When you visited Cuba, did you buy any souvenirs? Or maybe Cuba is still on your list, do you have any items you’d like to buy there (maybe a cigar)?

__________________________________________________________

Tak jak kolorowa jest Kuba, takie też pamiątki można tam znaleźć. Oczywiście, jest też mnóstwo tandety oraz ogrom czegokolwiek związanego z rewolucją. Mi bardzo się spodobały obrazki, szczególnie przedstawiające stare miasto Hawany i charakterystyczne samochody. 🙂

Jeżeli zwiedzaliście już Kubę, przywieźliście jakieś pamiątki? A może Kuba jest ciągle na Wszej liście miejsc do odwiedzenia, ale już wiecie że coś na pewno przywieziecie (może cygaro)?

Cuba – Mailbox

Old mailbox, Havana, Cuba
Old mailbox, Havana, Cuba

Do you know what is in today’s picture? It’s an vintage mailbox from the 19th century on the wall of old building that can be found in Havana! Isn’t it beautiful or at least interesting?
But don’t try to use it for sending letters, it’s not in used any more. 🙂

__________________________________________________________

Wiecie co przedstawia dzisiejsze zdjęcie? To stara skrzynka pocztowa, z XIX wieku, zawieszona na ścianie budynku w Hawanie. Czyż nie jest piękna, a przynajmniej wyjątkowa? 🙂
Nie próbujcie jednak jej używać do wysyłania listów, od dawna nie działają… 😉

Cuba – Casas particulares

Old Town, Havana, Cuba
Old Town, Havana, Cuba

Do you know what is Casas particulares in Cuba? They are private houses licensed to offer accommodation to foreigners. In other countries we would rather call them “bed and breakfast”, but then this name could give a bit wrong impression, because Casas particulares is more a family flat with one or two rooms for guests.

Of course, you can stay in a hotel while being in Cuba, but I can recommend Casas particulares. Especially, when you speak Spanish, then you can talk with your host and get more real experience from all your stay in Cuba. Not mentioning food, I bet it’s much authentic and tasteful in Casas particulares than in hotels!

__________________________________________________________

Słyszeliście o Casas particulares na Kubie? To prywatne domy/mieszkania, które mogą gościć turystów. W Polsce, też często nad morzem czy w górach można wynająć pokój u kogoś. Na Kubie jest to troszkę bardziej skomplikowane, ponieważ potrzebne jest specjalne zezwolenie żeby wszystko było legalne.

Oczywiście na Kubie istnieją hotele, jednak Casas particulares są tańsze i dają wyjątkowe doświadczenie. Na kilka dni, stajemy się częścią rodziny kubańskiej. Nie wspominając o pysznym jedzeniu, które przygotowuje nam gospodyni. 🙂

Cuba – Cathedral

The Cathedral in Havana, Cuba
The Cathedral in Havana, Cuba

The Old Town of Havana has many nice places and you should really visit them. I think the most famous is The Cathedral de San Cristobal. You’ll enjoy old nearby buildings, and from each side of the Cathedral you find something interesting! Here I spotted the themes for my pictures I showed you in the previous days. It’s a nice calm place, where you can relax. 🙂

__________________________________________________________

Stare miasto Hawany jest uroczym miejscem na spacer. Będąc w Hawanie koniecznie się tam wybierzcie aby poznać wyjątkowe oblicze miasta. Mam nadzieję, że pokazałam Wam w poprzednich postach, że mieszkańcy także stanowią o wyjątkowości Hawany. Warto też rozglądać się za starymi budynkami i obowiązkowo znajdźcie katedrę. 🙂

Cuba – Dogs

Dog in Havana, Cuba
Dog in Havana, Cuba

In Havana you’ll see many dogs. Some of them are stray, but mostly they have owners or someone who takes care of them. If that’s the case, dogs wear ID-tags (like in the picture) where is written a name of a dog, some basic information e.g., where is its home.

All dogs that I met were rather lazy and friendly, however I’m not sure how busy they are at night. 😉

__________________________________________________________

Na ulicach Hawany zobaczycie z pewnością wiele psów. Niektóre z nich są bezdomne, jednak większość ma właściciela, a przynajmniej kogoś kto je dokarmia. W takim przypadku psy posiadają identyfikatory (jak na dzisiejszym zdjęciu), gdzie podane są podstawowe informacje o psie, np. jak się nazywa i gdzie mieszka.

Wszystkie spotkane przeze mnie psy były raczej leniwe i sympatyczne, jednak nie wiem jak zachowują się w nocy – może wtedy zaczyna się ich prawdziwe życie. 😉

Cuba – Cat

Cat in Havana, Cuba
Cat in Havana, Cuba

I haven’t seen so many cats in Havana, at least 2, one from yesterday’s post and the one from today’s, and both are quite unusual… Yesterday’s cat was just painted, today’s one is real but I think you agree with me it’s not a normal cat’s image. 😀
Mostly in Havana, I saw colorful women, but this one, wanted to make herself more unique, so she had a fancy dressed up cat. How do you like it?

__________________________________________________________

Nie widziałam zbyt wielu kotów w Hawanie, przynajmniej dwa, jeden z wczorajszego postu i z dzisiejszego, chyba zgodzicie się ze mną że oba są dość nietypowe… 😉 Wczorajszy był namalowany, dzisiejszy jest jak najbardziej prawdziwy, choć w bardzo specyficznym ubranku.
Na Kubie, głównie widziałam poprzebierane kobiety, ale ta jedna, aby się wyróżnić, przebrała kota. Chyba udało jej się osiągnąć cel. 😉