Cuba – Final impression

Havana, Cuba
Havana, Cuba

And for the last day about Cuba, the last picture of an oldtimer. 🙂

So how do you like “my” Cuba? Did I miss something important?

If you haven’t been to Cuba yet, but think about visiting it, I have one advice for you – go there as soon as it possible! It’s a country that changes a lot! I wouldn’t be surprised if in 5 years Cuba will be totally different, let’s hope it won’t lose its charm…

__________________________________________________________

Na zakończenie miesiąca o Kubie, ostatnie zdjęcie starego samochodu. 🙂

Jak Wam się podobał słoneczny miesiąc o Kubie? Czy pominęłam jakąś istotną informację?

Jeżeli nie byliście jeszcze na Kubie, a bardzo Wam się marzy, to mam jedną radę – jedźcie tam najszybciej jak to możliwe! Kuba zmienia się bardzo szybko, i nie zdziwiłabym się jeżeli za 5 lat, będzie to zupełnie inne państwo. Miejmy nadzieję, że zmiany nie odbiorą jej uroku…

Cuba – Che

Souvenirs with "Che", Havana, Cuba
Souvenirs with “Che”, Havana, Cuba

I’m sure everyone knows the popular image of Che Guevara, even without knowing his name. I think many people may think it’s Fidel Castro. Do you agree with me?

In Cuba, you’ll find thousands different souvenirs with the image of Che, but when you buy something, be sure you know who he was. 😉

__________________________________________________________

Jestem pewna każdy kojarzy podobiznę Che Guevara, ale wydaje mi się, że wiele osób nie zna jego nazwiska, albo myśli że to Fidel Castro. Zgadzacie się ze mną?

Na Kubie znajdziecie ogromną ilość różnorodnych pamiątek z podobizną Che, ale gdy coś kupicie bądźcie pewni, że wiecie kto to był. 😉

Cuba – Books

Books in Havana, Cuba
Books in Havana, Cuba

While walking in Old Havana, you’ll also find many second-hand books. It’s not difficult to figure out what’s the topic of many of them – revolution! 😉 You’ll find also some titles in English.

__________________________________________________________

Spacerując po starym mieście w Hawanie, natraficie na stoiska z używanymi książkami. Nie trudno zgadnąć co jest głównym tematem książek – rewolucja! 🙂 Można znaleźć też kilka tytułów po angielsku.

Cuba – Revolution

Revolution Square, Havana, Cuba
Revolution Square, Havana, Cuba

The Cuban Revolution took place in years 1953 – 1959 and was initiated by Fidel Castro against the President Fulgencio Batista.
I’ll not write much about it, because it’s a travel not political blog. 😉 But I have to mention it, because Cuba without its revolution and Castro wouldn’t be the same place as it is now. And memories of revolution, Fidel Castro or Che Guevara and still vivid.

This picture was taken at the very characteristic Revolution Square (Plaza de la Revolucion) in Havana.

__________________________________________________________

Rewolucja na Kubie trwała w latach 1953 – 1959, a została zainicjowana przez Fidela Castro, który sprzeciwiał się ówczesnemu prezydentowi Fulgencio Batista.
Nie będę za wiele pisać na temat rewolucji, ponieważ jest to blog podróżniczy, a nie polityczny. 😉 Jednak Kuba nie byłaby Kubą bez rewolucji, Castro i Che, więc nie sposób ich nie wspomnieć. Co więcej odwiedzając Kubę łatwo zauważyć, że temat rewolucji jest ciągle żywy.

Dzisiejsze zdjęcie zostało wykonane na Placu Rewolucji (Plaza de la Revolucion) w Hawanie.

Cuba – Souvenirs

Souvenirs, Havana, Cuba
Souvenirs, Havana, Cuba

As colorful is Cuba, as colorful souvenirs you’ll find there! Of course there are many kitschy items, as well as many connected with revolution. I liked some paintings, especially ones showing Old Town with vintage cars.

When you visited Cuba, did you buy any souvenirs? Or maybe Cuba is still on your list, do you have any items you’d like to buy there (maybe a cigar)?

__________________________________________________________

Tak jak kolorowa jest Kuba, takie też pamiątki można tam znaleźć. Oczywiście, jest też mnóstwo tandety oraz ogrom czegokolwiek związanego z rewolucją. Mi bardzo się spodobały obrazki, szczególnie przedstawiające stare miasto Hawany i charakterystyczne samochody. 🙂

Jeżeli zwiedzaliście już Kubę, przywieźliście jakieś pamiątki? A może Kuba jest ciągle na Wszej liście miejsc do odwiedzenia, ale już wiecie że coś na pewno przywieziecie (może cygaro)?

Cuba – Mailbox

Old mailbox, Havana, Cuba
Old mailbox, Havana, Cuba

Do you know what is in today’s picture? It’s an vintage mailbox from the 19th century on the wall of old building that can be found in Havana! Isn’t it beautiful or at least interesting?
But don’t try to use it for sending letters, it’s not in used any more. 🙂

__________________________________________________________

Wiecie co przedstawia dzisiejsze zdjęcie? To stara skrzynka pocztowa, z XIX wieku, zawieszona na ścianie budynku w Hawanie. Czyż nie jest piękna, a przynajmniej wyjątkowa? 🙂
Nie próbujcie jednak jej używać do wysyłania listów, od dawna nie działają… 😉

Cuba – Casas particulares

Old Town, Havana, Cuba
Old Town, Havana, Cuba

Do you know what is Casas particulares in Cuba? They are private houses licensed to offer accommodation to foreigners. In other countries we would rather call them “bed and breakfast”, but then this name could give a bit wrong impression, because Casas particulares is more a family flat with one or two rooms for guests.

Of course, you can stay in a hotel while being in Cuba, but I can recommend Casas particulares. Especially, when you speak Spanish, then you can talk with your host and get more real experience from all your stay in Cuba. Not mentioning food, I bet it’s much authentic and tasteful in Casas particulares than in hotels!

__________________________________________________________

Słyszeliście o Casas particulares na Kubie? To prywatne domy/mieszkania, które mogą gościć turystów. W Polsce, też często nad morzem czy w górach można wynająć pokój u kogoś. Na Kubie jest to troszkę bardziej skomplikowane, ponieważ potrzebne jest specjalne zezwolenie żeby wszystko było legalne.

Oczywiście na Kubie istnieją hotele, jednak Casas particulares są tańsze i dają wyjątkowe doświadczenie. Na kilka dni, stajemy się częścią rodziny kubańskiej. Nie wspominając o pysznym jedzeniu, które przygotowuje nam gospodyni. 🙂

Cuba – Cathedral

The Cathedral in Havana, Cuba
The Cathedral in Havana, Cuba

The Old Town of Havana has many nice places and you should really visit them. I think the most famous is The Cathedral de San Cristobal. You’ll enjoy old nearby buildings, and from each side of the Cathedral you find something interesting! Here I spotted the themes for my pictures I showed you in the previous days. It’s a nice calm place, where you can relax. 🙂

__________________________________________________________

Stare miasto Hawany jest uroczym miejscem na spacer. Będąc w Hawanie koniecznie się tam wybierzcie aby poznać wyjątkowe oblicze miasta. Mam nadzieję, że pokazałam Wam w poprzednich postach, że mieszkańcy także stanowią o wyjątkowości Hawany. Warto też rozglądać się za starymi budynkami i obowiązkowo znajdźcie katedrę. 🙂

Cuba – Dogs

Dog in Havana, Cuba
Dog in Havana, Cuba

In Havana you’ll see many dogs. Some of them are stray, but mostly they have owners or someone who takes care of them. If that’s the case, dogs wear ID-tags (like in the picture) where is written a name of a dog, some basic information e.g., where is its home.

All dogs that I met were rather lazy and friendly, however I’m not sure how busy they are at night. 😉

__________________________________________________________

Na ulicach Hawany zobaczycie z pewnością wiele psów. Niektóre z nich są bezdomne, jednak większość ma właściciela, a przynajmniej kogoś kto je dokarmia. W takim przypadku psy posiadają identyfikatory (jak na dzisiejszym zdjęciu), gdzie podane są podstawowe informacje o psie, np. jak się nazywa i gdzie mieszka.

Wszystkie spotkane przeze mnie psy były raczej leniwe i sympatyczne, jednak nie wiem jak zachowują się w nocy – może wtedy zaczyna się ich prawdziwe życie. 😉

Cuba – Cat

Cat in Havana, Cuba
Cat in Havana, Cuba

I haven’t seen so many cats in Havana, at least 2, one from yesterday’s post and the one from today’s, and both are quite unusual… Yesterday’s cat was just painted, today’s one is real but I think you agree with me it’s not a normal cat’s image. 😀
Mostly in Havana, I saw colorful women, but this one, wanted to make herself more unique, so she had a fancy dressed up cat. How do you like it?

__________________________________________________________

Nie widziałam zbyt wielu kotów w Hawanie, przynajmniej dwa, jeden z wczorajszego postu i z dzisiejszego, chyba zgodzicie się ze mną że oba są dość nietypowe… 😉 Wczorajszy był namalowany, dzisiejszy jest jak najbardziej prawdziwy, choć w bardzo specyficznym ubranku.
Na Kubie, głównie widziałam poprzebierane kobiety, ale ta jedna, aby się wyróżnić, przebrała kota. Chyba udało jej się osiągnąć cel. 😉

Cuba – Street art

Street art in Havana, Cuba
Street art in Havana, Cuba

In Havana you find some examples of street art, even they’re mostly connected with revolution, more peaceful examples can be also found. 😉

I think, nowadays if someone decides to take pictures only of street art while traveling, the memory card should be quite full. 😉 Of course, it depends on a place, but something what we used to call just as “graffiti” very often may be labeled as “art”.

__________________________________________________________

W Hawanie znajdziecie wiele przykładów sztuki ulicznej (street art). Często jej tematem jest rewolucja, jednak bardziej “pokoje” przykłady też się znajdą. 😉

Wydaje mi się, że obecnie gdyby ktoś postanowił podczas podróżowania fotografować tylko street art, to karta pamięci byłaby pełna. 🙂 Oczywiście wiele zależy od miejsca, ale mimo wszystko, coś co kiedyś nazywaliśmy po prostu “graffiti”, często może śmiało zostać określone “sztuką”.

Cuba – Newspapers

Reading newspapers in Havana, Cuba
Reading newspapers in Havana, Cuba

Today you see another image of people in Havana. I like the place where they’re sitting, nearby old building with nice blue doors. Sitting and reading newspapers – kind of typical daily activity, isn’t it? Maybe these days we mostly use internet, but news are news.

In Cuba, there are regional and national newspapers. Newspapers in Cuba are controlled by Cuban political organizations, well Communist Party of Cuba is the only legal party… There are a few other countries that behave in similar way, do you know any?

__________________________________________________________

Dzisiaj kolejne zdjęcie przedstawiające ludzi na Kubie podczas ich codziennych czynności. Kto z nas nie czyta gazet, a przynajmniej nie sprawdza wiadomości w internecie? Do tego, gdy się siedzi w centrum starego miasta, przy ciekawym budynku z niebieskimi drzwiami – całość układa się w zdjęcie. 😀

Na Kubie są lokalne i krajowe gazety. Są one kontrolowane przez partie polityczne, z tym, że tylko jedna partia jest legalna – Partia Komunistyczna… Jest kilka państw w których sytuacja jest podobna, znacie jakieś?

Cuba – Cuban Man

Cuban Man, Havana, Cuba
Cuban Man, Havana, Cuba

In general, I don’t like so much taking pictures of people. But in some places, people are so characteristic and without photographing them visiting is almost not completed. I had this impression in Cuba, not only dressed up people, but also random ones just sitting somewhere, waiting, reading etc.

What about you? Do you like taking pictures of people while traveling?

__________________________________________________________

Uwielbiam podróżować i robić zdjęcia, jednak fotografowanie ludzi nie należy do moich ulubionych. Są pewne miejsca, gdzie ludzie są tak charakterystyczni, że można wręcz powiedzieć, że bez uwiecznienia ich obrazów wizyta nie byłaby kompletna. Takie wrażenie miałam na Kubie stąd chciałam Wam pokazać nie tylko przebrane osoby, ale i zwyczajnych ludzi siedzących gdzieś i czekających lub czytających gazetę.

A Wy, lubicie fotografować ludzi podczas podróży?

Cuba – Ladies in White

Lady in White, Havana, Cuba
Lady in White, Havana, Cuba

Ladies in White is an opposition movement in Cuba founded in 2003. They demand to release from the prison 75 human rights defenders, independent journalists, and librarians. Ladies in White wear white clothes as a symbol of peace.

They don’t have an easy life in Cuba, besides being recognized abroad. They even got Sakharov Prize for Freedom of Thought, however they received this price after 8 years, because earlier they weren’t allowed to travel abroad.
Unfortunately, from time to time, you’ll find in news that some Ladies in White were arrested, again…

__________________________________________________________

Kobiety w Bieli, to kubański ruch społeczny który powstał w 2003 roku. Kobiety te żądają zwolnienia z więzienia 75 aresztowanych za walkę o respektowanie praw obywatelskich. Jako symbol pokoju, kobiety ubierają codziennie białe stroje.

Organizacja jest rozpoznawana za granicą i Kobietom w Bieli przyznano nawet Nagrodę Sakharov, jednak zabroniono im opuszczać Kubę i dopiero po 8 latach otrzymały nagrodę.
Niestety na Kubie nie mają łatwego życia, np. od czasu do czasu kilka Kobiet w Bieli jest aresztowanych…

Cuba – Women and cigars

Women and cigars, Havana, Cuba
Women and cigars, Havana, Cuba

Not all women clothes are very colorful. I don’t mind white clothes, that’s something special and will back to it tomorrow. 🙂 Some women just put flowers in a head, bring a huge cigar and wait for tourists. 😉 I found it funny when this man was taking pictures with Cuban woman. If you’d like to have a similar photo, you can easily get it, just remember to pay something for it. These women definitely know how to pose, so if you pay, you’ll bring many interesting pictures.

I prefer pictures that are not posed, so usually was taking them from far. And I was more fascinated by clothes, rather than smiling faces with cigars…

__________________________________________________________

Nie wszystkie stroje kobiece są bardzo kolorowe. I nie mam na myśli białych ubrań, gdyż jest to zupełnie inna historia (jutro pojawi się wyjaśnienie). Niektóre kobiety, przebierają się dodatkami, a nie samym strojem. Kwiaty we włosach i ogromne cygara to najczęstsze atrybuty i bywają wystarczającym haczykiem na turystów (jak pan z załączonego zdjęcia).

Oczywiście za zdjęcia trzeba zapłacić, chyba że zrobi się je szybko i z daleka. Osobiście wolę zdjęcia niepozowane i bardziej mnie fascynowały stroje niż olbrzymie cygara i uśmiechnięte twarze…

Cuba – Colorful dressed women

Colorful dressed woman in Havana, Cuba
Colorful dressed woman in Havana, Cuba

I saw quite a few women in Havana wearing traditional dresses, but unfortunately they aren’t the typical clothes. They are basically a tourist attraction. Actually you can find them most easily in Old Town of Havana and take pictures with them. There are not only colorful dressed women but also men who look like Che Guevara, and they look really alike!

I had a lot of fun photographing people in Cuba, so I’ll show a few more pictures over the next days.
Stay tuned! 🙂

__________________________________________________________

Na Kubie, miałam okazję spotkać wiele kobiet ubranych w tradycyjne kolorowe stroje. Niestety okazało się, że nie jest to zupełnie typowe kubańskie ubranie, a tylko atrakcja turystyczna…
Większość kobiet w pięknych, kolorowych strojach siedzi w Starym Mieście Hawany i czeka na turystów, którzy zrobią sobie z nimi zdjęcie. Co więcej, nie tylko kobiety się przebierają. Można spotkać też kilku mężczyzn wfglądającyh dokładnie jak Che Guevara! 😉

Muszę przyznać, że miałam mnóstwo frajdy fotografując ludzi na Kubie, i nie tylko tych przebranych. W ciągu najbliższych dni, pokażę Wam moje ulubione twarze. 🙂

Cuba – Colorful dresses

Woman in a colorful dress, Havana, Cuba
Woman in a colorful dress, Havana, Cuba

Let’s start a walk through Havana.
My first steps in Havana resulted in hundreds pictures of old cars, but at some point I decided to visit the city. 😉 And then a woman wearing colorful traditional dress overtook us. I took this picture of her, and for a moment I thought, it’s a normal dress and probably almost all women wear it in Cuba… 🙂

Let me continue this story tomorrow. 🙂

__________________________________________________________

Rozpocznijmy spacer po Hawanie.
Moje pierwsze kroki w Hawanie, były bardzo wolne gdyż zatrzymałam się przy głównej ulicy i długo fotografowałam stare samochody. 😉 W pewnym momencie uznałam, że czas zajrzeć do starego miasta. I wtedy to kobieta ubrana w bardzo kolorową suknię wyprzedziła nas. Zrobiłam jej to zdjęcie i pomyślałam, że pewnie większość kobiet w Hawanie ubiera się podobnie… 🙂

Jutro pojawi się ciąg dalszy historii o sukienkach. 😉

Cuba – Shops

Typical shop in Havana, Cuba
Typical shop in Havana, Cuba

I heard different stories about life in Cuba, it’s not easy, but apparently everyone’s basic needs are covered… As a tourist, when you go to restaurant you can get whatever you want, but when you visit one of the shops (today’s photo), you may be slightly surprised; unless you’ve lived in a communist country… There is not so much in shops, mostly some alcohol, oil, salt, ice cream… Some of the products have prices, that are much too high for many locals.

If you travel to Cuba, be aware that Cuba has two currencies, the Cuban Peso (CUP) and the Cuban Convertible Peso (CUC). Tourists use CUC, but locals CUP; the conversion rate is about 1 CUC = 25 CUP. And when going to Cuba, don’t bring US$, it may be difficult to exchange them; I have the impression the situation is not so strict right now, however euro may be the most convenient!

__________________________________________________________

Słyszałam różne historie na temat życia na Kubie, nie jest łatwo, ale chyba podstawowe potrzeby każdego są zapewnione. Gdy jako turyści, wybierzecie się do restauracji, to wybór bywa ogromny. Jednak gdy zajrzy się do sklepu (dzisiejsze zdjęcie), można się dość zdziwić… Trochę przypomina dawne czasy w Polsce, prawda? Olej i alkohol pod dostatkiem, zawsze też było sporo lodów, choć ceny dość zawrotne nawet dla turystów…

Wybierając się na Kubę pamiętajcie, że można natknąć się na dwie waluty: CUP (peso kubańskie) i CUC (wymienialne peso kubańskie). Dla turystów jest CUC, jednak stosunek 1 CUC = 25 CUP sprawia, że ktoś może próbować Was oszukać… I jeszcze jedna ważna uwaga, nie planujcie na Kubie wymieniać amerykańskich dolarów na lokalną walutę. Choć wydaje mi się, że sytuacja się poprawia, wciąż US$ mogą sprawiać problemy. Euro jest najwygodniejsze.

Cuba – Vinales

Vinales, Cuba
Vinales, Cuba

And this is the last picture of Vinales. I spent a really nice time in this valley. I have also very good memories from this place, because we had a delicious lunch here. 😀 Anyway, it has to be delicious having fresh fruits and vegetables from a garden, and with this beautiful view of the mountains.

__________________________________________________________

Dziś pokazuję Wam ostatnie zdjęcie z Doliny Vinales. Bardzo ciekawie tam spędziłam czas i mam też miłe wspomnienia. Dodatkowo jadłam pyszny obiad w tym miejscu. 😀 Świeże warzywa i owoce, plus widok na górki – po prostu musi być przyjemnie. 🙂

Cuba – House in Vinales

Village house, Cuba
Village house, Cuba

In Vinales Valley I saw many nice houses. Quite simple, painted with basic colors what gives them a friendly look. Like the white house of today’s picture with blue windows and doors, nice garden, sleeping dog at the front, wandering black cat and ducks taking bath in a puddle.
Simple things are good! 🙂

__________________________________________________________

W Dolinie Vinales można znaleźć wiele uroczych domków. Często dwukolorowe, jak ten ze zdjęcia, biały domek z niebieskimi drzwiami i oknami. Do tego ogródek, pies śpiący przed domem, czarny kot sprawdzający wszystkie kąty i kaczki kąpiące się w kałuży. Proste rzeczy są zawsze dobre. 🙂

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial